درباره ما

زنان پیشآهنگ زیر نظر هیچ شخص و حزب سیاسی نیست و یک NGO  حقوق بشری است که برای احقاق حقوق زنان ایرانی فعالیت می نماید .

قابل توجه است که جنبش زنان پیشاهنگ ایران بدلیل عدم فعالیت سیاسی و مذهبی نیازی به برقراری هر گونه ارتباط با اپوزان های گوناگون ندارد زیرا اهداف نهایی این جنبش ایجاد تساوی حقوق زن و مرد و یاری و کمک به نیازمندان هم وطن  در حد بضاعتمان که در اقصی نقاط جهان  در مشکلات عدیده ای درگیرند  میباشد.